At the moment, Talko’s board consists of 9 members and a chairman, but starting next year the potential size of the board is upped to 10 members.

Every board member has one or two responsibilities, depending on the size of them as there are more tasks than members on the board. Alongside their responsibilities, every member of the board is to take part in promotion of Talko and The National Union of BBA Students and their activities.


The so-called ground level of Talko’s operations are the daily tasks: attending to our members and others in our office, taking part in promotions and ticket sales in the lobby etc. Every board member is also obliged to take part in the association’s meeting as they are a crucial part in the decision-making process in Talko. The board’s operating language is Finnish.

The board and chairman are elected once a year in the fall. After the election, as the board gathers together for the first time, the responsibilities are shared between board members and a vice-chairman is chosen.
The current board has representatives for following fields:


Member events, Recruitment, Event planning, marketing, social and education policies, corporate co-operation, culture, P.E.
On top these, the board has posts for the secretary, Chief Editor of Kustanne and treasurer. The responsibilities are modified annually for the next board by the previous one to reflect changes in strategy.

You can also take part in Talko’s actions if you are not a board member. By taking part in for an example, event organizing and open meetings, you can affect how the association works and be part of the team.

The Board

Puheenjohtaja, PJ

Puheenjohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi Talko Ry:n toimintaa kaikilla toiminnan aloilla. Hän kutsuu koolle kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. PJ edustaa yhdistystä tärkeissä tilaisuuksissa ja toimii yhteyshenkilönä eri järjestöjen väillä.

Varapuheenjohtaja, VPJ

Varapuheenjohtajan tehtävä on yhdistyksen vaihtelevin. Varapuheenjohtajan ainoa kiinteä tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena mm. kokouksissa. Muut toimialueet sovitaan puheenjohtajan tai hallituksen kesken tilannekohtaisesti.

Kustanteen päätoimittaja

Päätoimittajan tehtävänä on vastata yhdistyksen lehden sisällöstä, taittamisesta ja painatuksesta. Päätoimittajan tehtävä ei ole tuottaa kaikkea sisältöä, vaan koko hallitus osallistuu lehden tekoon. Lehden kehittäminen toimikauden aikana on suotavaa. Kustanne ilmestyy toimintasuunnitelmassa määritetyn määrän vuodessa.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja valvoo yhdistyksen varainkäyttöä sekä vastaa talouteen liittyvistä asioista ja antaa selonteon taloudellisesta tilanteesta kokouksissa. Rahastonhoitaja toimii myös kirjanpitäjänä ja huolehtii tositteiden arkistoinnista.

Koulutuspoliittinen vastaava, KOPO

Kopo toimii aktiivisesti tuomalla opiskelijan äänen esille, sekä viemällä opiskelijapalautteita eteenpäin ja edustaa yhdistystä koulutusohjelmien koulutusohjelmaryhmissä, HELGAn KOPO-jaostossa sekä muissa koulutuspoliittisissa tapahtumissa. Koulutuspoliittinen vastaava siis katsoo että koulutusohjelmat ja koulun tarjoamat opintoja ja uraa edistävät palvelut ovat jäsenille toimivia ja hyödyllisiä. Hän pääsee vaikuttamaan opiskelijoita vaivaaviin asioihin ja osallistumaan päätöksen tekoon luoden samalla arvokkaita työelämän kontakteja ja ystävyyksiä.

Sosiaalipoliittinen vastaava, SOPO

Sosiaalipoliittinen vastaava toimii aktiivisesti tuomalla opiskelijan äänen esille sekä viemällä opiskelijapalautteita eteenpäin ja edustaa yhdistystä ravintolatoimikunnassa sekä HELGAn SOPO-jaostossa. Sopot ovat perinteisesti järjestänee alkoholittomia ja opiskelijoita yhdistäviä tapahtumia kuten haalarimerkkien ompeluiltoja ja kirpputoreja. He myös huolehtivat jäsenten hyvinvoinnista virkistäytymisen ja hyvinvoinnin saralla.

Sihteeri

Sihteeri avustaa puheenjohtajaa eri asiakirjojen laatimisessa ja arkistoinnissa sekä hoitaa kokousvalmistelut ja toimii kokoussihteerinä. Käytännössä sihteeri siis hoitaa kokouksiin liittyvät paperihommat ja kirjaa kokouksissa käydyt asiat ylös.

Jäsenhankintavastaava

Jäsenhankintavastaava vastaa Talko ry:n jäsenhankinnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä toimii ensisijaisena linkkinä uusien jäsenten ja yhdistyksen välillä. Jäsenhankintavastaava toteuttaa jäsentutkimuksen ja esittää sen muulle hallitukselle sekä ylläpitää puheenjohtajiston kanssa jäsenrekisteriä.

Jäsentapahtumavastaava

Jäsentapahtumavastaava vastaa Talko ry:n jäsentapahtumien suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä toimii ensisijaisena linkkinä jäsenten ja yhdistyksen välillä. Jäsentapahtumavastaava järjestää yhdessä Fuksiristeilytoimikunnan kanssa perinteisen Fuksiristeilyn sekä jäseniltoja. Jäsentapahtumavastaava suunnittelee ja vastaa liikuntamahdollisuuksien toteuttamisesta yhdistyksen jäsenille. Jäsentapahtumavastaava on järjestänyt muun muassa Talko Bowlingin sekä laskettelutapahtuman.

Markkinointi- ja viestintävastaava

Markkinointivastaava hoitaa yhdistyksen markkinointia yhdistyksen puheenjohtajiston kanssa. Siihen kuuluu muun muassa markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnittelu ja levitys, sosiaalisen median päivitys, uutiskirjeen kirjoitus ja lähetys sekä verkkosivujen hallinnointi. Markkinointivastaavan tulee kehittää käytössä olevia markkinointi- ja viestintäkanavia  ja tarkastella uusia markkinointimahdollisuuksia.

Tapahtumavastaava ”tapis”

Tapahtumavastaavan tehtäviin kuuluu muun muassa opiskelijabileiden, vapputapahtuman sekä vuosijuhlien suunnittelu ja toteutus. Tapahtumavastaava toimii yhteyshenkilönä bileyhteistyökumppanien (esim. NPG) yhdistyksen välillä.

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava toimii linkkinä yhdistyksen ja yritysmaailman välillä ollen mm. yhteyksissä erilaisiin Talkoa kiinnostaviin yrityksiin yritysvierailujen, työpaikkojen sekä sponsorointien merkeissä. Yritysyhteistyövastaava hankkii uusia kontakteja yritysmaailmassa ja ylläpitää vanhoja kontakteja. Tavoitteena on saada aikaan tilanne jossa yhdistyksen ja yrityksen vuorovaikutus on jatkuvaa, tuoden hyötyä niin yritykselle kuin jäsenistöllemme. Talkon kanssa jatkuvassa yhteistyössä on muun muassa PwC, minne järjestetään ainakin kerran vuodessa yritysvierailu. Yritysyhteystyövastaava järjestää yritysvierailuja.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava suunnittelee ja toteuttaa kulttuuritarjontaa yhdistyksen jäsenille. Kulttuurivastaava on päävastuussa sitsien järjestämisestä ja Talkon lauluvihkon ajantasaisuudesta.

Hallituksen puheenjohtajisto sekä vastuualueet