Talko Ry:n viralliset beer bong -säännöt, joita noudatetaan jokaisessa Talkon tapahtumassa pelattavassa Beer Bong pelissä.

ENGLISH VERSION BELOW!
Beerpong pelataan 2 hengen joukkueissa kahdella pallolla ja pelissä on 10 mukia per
joukkue. Mukeissa on vettä eli pelien aikana juodaan omasta tölkistä/pullosta/lasista tms haluamaansa juomaa.
Ensimmäisellä kierroksella pelin kesto on 30 min ja jos peli ei ole ratkennut siihen
mennessä niin voittaja on joukkue, joka on saanut eniten osumia vastustajan mukeihin.
Ajan loppuessa ei pelata tasoittavaa vuoroa, vaan peli päättyy sillä hetkellä olevaan
tilanteeseen. Tämän jälkeen pelattavissa jatkopeleissä ei ole aikarajaa vaan pelit
ratkaistaan pelaamalla voitosta.

Pelin tarkemmat säännöt:

- HEITTÄMINEN: Heittäminen tapahtuu aina omalta puolelta niin, että kyynärpää
ei ylitä pöydän rajaa tai ole pöydän päällä. Jos tuomari huomaa kyynärpää
virheen, eli se on liian paljon yli pöydän rajasta / pöydän päällä, heitto voidaan
hylätä.
- Joukkueen molemmat jäsenet heittää joka vuorolla eli ei niin, että yksi pelaaja
heittää 2 palloa kerralla.
- HEITTOTYYLI: Heittää saa joko perinteiseen tapaan suoraan ilmasta tai jos
haluaa haastaa niin pompun kautta.
- POMPPUHEITOT: Pompun kautta heitettäessä vastustaja joukkue saa torjua
heiton lyömällä palloa tms.
- Jos pallo menee pompulla sisään, pöydästä otetaan pois 1+1 eli osuttu muki,
sekä yksi heittävän joukkueen valitsema muki.
- Mukin reunalta ‘’pomppaavaa’’ palloa ei lasketa pompuksi eli tällöin otetaan pois
ainoastaan muki, johon pallo on osunut, jos osuma tulee.
- PUHALTAMINEN: Puhaltaminen on kielletty kaikissa tilanteissa.
- OSUMA ERI MUKEIHIN: Jos molemmat pelaajat osuvat eri mukeihin, mukit
otetaan pois, he saavat pallot takaisin ja uuden heittovuoron. Palautuksen
ansiosta saadun uuden heittovuoron aikana mukien muotoa ei saa muuttaa eli
‘’re-rack’’ ei ole sallittu.
- OSUMA SAMAAN MUKIIN: Jos molemmat pelaajat osuvat samaan mukiin,
pöydästä otetaan pois 1+2 mukia eli osuttu muki, sekä kaksi muuta heittävän
joukkueen valitsemaa mukia. Samaan mukiin heittäessä palloja ei saa takaisin,
eli ainoastaan osumalla samalla heittovuorolla eri mukeihin pallot saa takaisin.
- PÖYTÄÄ PITKIN TAKAISIN: Jos pallo vierii pöytää pitkin takaisin ja sen saa
kiinni pöydältä tai ilmasta ennen kuin se osuu maahan, saa kyseisen pallon
heittää uudestaan se heittäjä kenen heitto palautui takaisin pöytää pitkin. Tämä
heitto saa olla ainoastaan trick shot. Väärää/Heikompaa kättä ei lasketa trick
shotiksi.
- HÄIRITSEMINEN: Heittämistä saa ‘’häiritä’’ esimerkiksi heiluttamalla käsiä tai
kroppaa, mutta ainoastaan pöydän takana, eikä missään nimessä mukien päällä!
Eli kyynärpää sääntö pätee myös tähän. Muut häirinnän keinot on sallittu, jos
tuomari katsoo ne hyvän tavan mukaisiksi.
- RE-RACK: Mukien muodon muutoksen eli re-rackin saa tehdä kerran pelissä,
milloin vaan haluaa. Mukit asetellaan alkuperäisten paikkojen mukaisiin kohtiin.
- ISLAND: Jos pelin aikana muodostuu tilanne, että pöydässä on muki, joka ei
koske mihinkään muuhun mukiin syntyy niin sanottu ‘’island’’. Island tilanteessa
jokainen pelaaja voi huutaa kerran koko pelissä ‘’island’’ merkitäkseen mukin
aktiiviseksi ja kertoakseen muille yrittävänsä kyseistä mukia. Huudon jälkeen
pelaaja yrittää heittää tähän yksinäiseen mukiin. Jos pelaaja siihen osuu, niin
pöydältä lähtee 1+2 mukia. Mutta, jos ‘’island’’ huudon jälkeen osuu johonkin
muuhun kuin yksin olevaan mukiin, niin heittoa ei lasketa lainkaan, ja mukeja ei
lähde pois. Island heittoja on 1 kpl per pelaaja per peli, jos pöydälle muodostuu
island muki. Jos islandeja muodostuu enemmän kuin yksi niin pelaajan täytyy
kertoa mihin mukiin aikoo osua heitollaan.
- TASOITTAVA: Pelissä on tasoittava heittovuoro niille, jotka ‘’häviävät’’. Eli jos
vastustajat heittävät sisään kaikkiin mukeihin ja toisella joukkueella on jäljellä
yksi muki, niin yksi osuma riittää, jotta peli on tasan.
Jos jäljellä on enemmän kuin yksi muki esimerkiksi neljä, niin joukkueen on
osuttava joko kahdella pomppuheitolla, jolloin lähtee 1+1 ja 1+1 = 4. Tai
molempien on heitettävä sisään eri mukeihin, saatava pallot takaisin ja osuttava
uudelleen, jotta tilanne on tasan.
- ÄKKIKUOLEMA: Tämän jälkeen saattaa alkaa äkkikuolema eli ensimmäinen
osuma voittaa. Äkkikuolemaan mennään vaan jos ‘’hävinnyt’’ joukkue onnistuu
tasoittamaan pelin yllä olevan säännön mukaisesti. Äkkikuoleman ensimmäinen
heittovuoro on ensin ‘’voittaneella’’ joukkueella. Ja kuten sanottu, tässä
ensimmäinen osuma voittaa ja tämän jälkeen peli on ohi.
- TUOMARIT: Talkon hallitus toimii peleissä tuomareina ja heidän tekemät
päätökset peleissä ja sääntöjen tulkinnassa ratkaisevat jokaisen tilanteen, jos
erimielisyyttä tai epäselvyyksiä syntyy.

TALKO BEERPONG RULES

Beerpong is played in teams of 2 with two balls and there are 10 cups per team.
There is water in the cups, i.e. during the games you can drink the drink of your
choice from your own can / bottle / glass, etc.
In the first round, the duration of the game is 30 minutes and if the game is not resolved by then then the winner is the team that has hit the most of the opponent's cups. At the end of the time, no leveling turn is played and the game ends at the current situation.
After this, there is no time limit for further games to be played and the games are solved by playing for the win.

Detailed rules of the game:

- THROWING: Throwing is always done from your side so that your elbow does
not cross the table or is on the table. If the referee notices an elbow error, i.e. it is
too far above the table limit / on the table, the throw may be rejected.
- Both members of the team throw every turn, ie not one player throws 2 balls at a
time.
- THROWING STYLE: You can throw either directly from the air in the traditional
way or if you want to challenge through the bounce.
- BALL THROWS: When throwing through the bouncy, the opposing team may
repel the throw by hitting the ball, etc.
- If the ball enters with a bounce, 1 + 1 cups are removed from the table. The cup
that is hit and another one chosen by the throwing team.
- A “bouncing” ball from the edge of the cup is not counted as a bounce, meaning
that only the cup that the ball hit will be removed.
- BLOWING: Blowing is prohibited in all situations.
- HITTING DIFFERENT CUPS: If both players hit different cups, the cups are
taken away, they get the balls back and a new turn to throw. During the new
throw, resulting from the return, the shape of the cups must not be changed, ie
“re-racking” is not allowed.
- HIT THE SAME CUP: If both players hit the same cup, 1 + 2 cups will be
removed from the table. When throwing balls into the same cup, you cannot get
the balls back, i.e. only by hitting different cups on the same throw can you get
the balls back.
- TABLE LONG BACK: If the ball rolls back along the table and someone from the
throwing team catches it off the table or in the air before it hits the ground, that
ball may be thrown again by the same thrower whose throw returned along the
table. This throw may only be a trick shot. The wrong / weaker hand is not
counted as a trick shot.
- DISTURBING: Throwing can be “disrupted” by, for example, waving your hands
or body, but only behind the table, and by no means on top of the cups! That is,
the elbow rule also applies to this. Other means of disturbance are permitted if
the judge deems them to be in accordance with good sportsmanship.
- RE-RACKING: The re-rack can be done once in the game, whenever the team
wants. The cups are positioned according to the original locations.
- ISLAND: If during the game a situation arises that there is a cup on the table that
does not touch any other cup, a so-called ‘‘ island ’’ appears. In the Island
situation, each player can shout once throughout the game ‘‘island’’ to mark the
cup active and tell other players that they are trying to hit that cup. After the
shout, the player tries to throw into this lonely cup. If the player hits it, 1 + 2 cups
will leave the table. But, if the player hits a different cup after shouting ‘‘island’’
than the solitary one, the throw is not counted at all and none of the cups are
removed. Island throws are permitted 1 per player per game if an island situation
is formed on the table. If more than one island cup is formed, the player must tell
which cup they intend to hit with their throw.
- LEVELING: The game has a leveling turn for those who “lose”. That is, if
opponents throw in all the cups and the other team has one cup left, then one hit
is enough to tie the game.
- If there is more than one cup left, for example four, then the team must hit
either with two bounces, removing 1 + 1 and 1 + 1 = 4. Or both must throw into
different cups, get the balls back and hit again to level the playing field.
- SUDDEN DEATH: After this leveling turn, a sudden death round may begin, i.e.
the first hit wins. Sudden death will only occur if the “losing” team manages to
equalize the game according to the rule above. The first throw-in-turn of the
sudden death is for the team the ‘’won’’ first. And as said, here the first hit wins
and after that the game is over.
- JUDGES: The Talko Board members act as judges in the tournament and the
decisions they make in the games and the interpretation of the rules will resolve
any situation in the event of any disagreement or ambiguity.

Beer pong -säännöt