top of page

Hallituksen kokoonpano

Talkon hallituksessa on tällä hetkellä 10 jäsentä ja puheenjohtaja. Sääntömuutosten jälkeen vuonna 2017 jäsenmäärä on enintään 10 jäsentä ja puheenjohtaja. Vastuutehtäviä on kuitenkin enemmän ja monet tekevätkin useampaa vastuualuetta samaan aikaan.

Kaikille yhteisiä tehtäviä ovat muun muassa Talkosta ja Tradenomiopiskelijaliitosta kertominen, jäsenyyksien myynti, ständeily, toimistolla päivystäminen ja kokouksiin osallistuminen. Kaikki siis vaikuttavat päätöksentekoon yhdistyksessä ja sitä kautta jäsenten edunvalvontaan.

Hallituksen valitsemisen jälkeen pidetään järjestäytymiskokous, jossa päätetään varapuheenjohtaja ja kaikki saavat vastuualueen tai –alueita. Jäsen voi itse vaikuttaa omaan vastuualueeseensa, mutta sitä ei pääse suoraan valitsemaan.

Puheenjohtajiston (puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) lisäksi vastuualueita ovat sihteeri, jäsenhankinta, tapahtumat, tapahtumat, markkinointi, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, yritysyhteistyö, kulttuuri, Kustanteen päätoimittaja sekä rahastonhoitaja.

Talkon toiminnassa voi olla hallituksen lisäksi mukana muun muassa auttamalla tapahtumien järjestämisessä (tapahtumatoimikunta ja lipunmyynti) sekä osallistumalla avoimiin kokouksiin. Mikäli olet siis kiinnostunut tulemaan toimintaan mukaan näistä on helppo aloittaa!

Hallituksen eri vastuualueet

Puheenjohtaja, PJ

Puheenjohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi Talko ry:n toimintaa kaikilla toiminnan aloilla. Hän kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. PJ edustaa yhdistystä ja toimii yhteyshenkilönä muihin opiskelijayhdistyksiin sekä opiskelijakuntaan.

Varapuheenjohtaja, VPJ

Varapuheenjohtajan tehtävä on yhdistyksen vaihtelevin. Varapuheenjohtajan ainoa kiinteä tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena mm. kokouksissa. Muut toimialueet sovitaan puheenjohtajan tai hallituksen kesken tilannekohtaisesti.

Kustanteen päätoimittaja

Päätoimittajan tehtävänä on vastata yhdistyksen lehden Kustanteen sisällöstä, aineiston hankkimisesta sekä kehittämisestä. Päätoimittaja myös vastaa Kustanteen taittamisesta, painoon toimittamisesta ja jakelusta. Päätoimittajan tehtävä ei ole tuottaa kaikkea sisältöä, vaan koko hallitus osallistuu lehden tekoon. Päätoimittaja voi etsiä myös hallituksen ulkopuolisia toimijoita kirjoittamaan lehteen ajankohtaista sisältöä. Lehden kehittäminen toimikauden aikana on suotavaa. Kustanne ilmestyy toimintasuunnitelmassa määritetyn määrän vuodessa. 

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja valvoo yhdistyksen varainkäyttöä sekä vastaa talouteen liittyvistä asioista ja antaa selonteon taloudellisesta tilanteesta kokouksissa. Rahastonhoitaja toimii myös kirjanpitäjänä ja huolehtii tositteiden arkistoinnista.

Koulutuspoliittinen vastaava, KOPO

Kopo toimii aktiivisesti tuomalla opiskelijan äänen esille, sekä viemällä opiskelijapalautteita eteenpäin ja edustaa yhdistystä koulutusohjelmien koulutusohjelmaryhmissä sekä muissa koulutuspoliittisissa tapahtumissa. Koulutuspoliittinen vastaava siis katsoo että koulutusohjelmat ja koulun tarjoamat opintoja ja uraa edistävät palvelut ovat jäsenille toimivia ja hyödyllisiä. Hän pääsee vaikuttamaan opiskelijoita vaivaaviin asioihin ja osallistumaan päätöksen tekoon.

Sosiaalipoliittinen vastaava, SOPO

Sosiaalipoliittinen vastaava toimii aktiivisesti tuomalla opiskelijan äänen esille sekä viemällä opiskelijapalautteita eteenpäin ja edustaa yhdistystä erinäisissä kokouksissa ja esimerkiksi Helgan Eetvarteissa. 

Sihteeri

Sihteeri avustaa puheenjohtajaa eri asiakirjojen laatimisessa ja arkistoinnissa sekä hoitaa kokousvalmistelut ja toimii kokoussihteerinä. Käytännössä sihteeri siis hoitaa kokouksiin liittyvät paperihommat ja kirjaa kokouksissa käydyt asiat ylös.

Jäsenvastaava

Jäsenvastaava vastaa Talko ry:n jäsenhankinnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä toimii ensisijaisena linkkinä uusien jäsenten ja yhdistyksen välillä. Jäsenvastaava toteuttaa jäsentutkimuksen ja esittää sen muulle hallitukselle sekä ylläpitää puheenjohtajiston kanssa jäsenrekisteriä.

Markkinointi- ja viestintävastaavat

Markkinointivastaavat hoitavat yhdistyksen markkinointia  yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Markkinointi ja viestintävastaavien vastuualueisiin kuuluu mm. markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnittelu ja levitys, sosiaalisen median päivitys, uutiskirjeen kirjoitus ja lähetys sekä verkkosivujen hallinnointi. Markkinointivastaavien tulee kehittää käytössä olevia markkinointi- ja viestintäkanavia sekä tarkastella uusia markkinointimahdollisuuksia.

Tapahtumavastaavat ”Tapis”

Tapahtumavastaavien tehtäviin kuuluu muun muassa opiskelijabileiden, vapputapahtuman, risteilyjen sekä

vuosijuhlien suunnittelu, kehitys ja toteutus. He toimivat myös ensisijaisena linkkinä jäsenten ja yhdistyksen välillä. Tapahtumavastaavat toimivat yhteyshenkilönä bileyhteistyökumppanien (esim. NPG) yhdistyksen välillä.

a toteuttamisesta. 

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyövastaava toimii linkkinä yhdistyksen ja yritysmaailman välillä ollen mm. yhteyksissä erilaisiin Talkoa kiinnostaviin yrityksiin yritysvierailujen, työpaikkojen sekä sponsorointien merkeissä. Yritysyhteistyövastaava hankkii uusia kontakteja yritysmaailmassa ja ylläpitää vanhoja kontakteja. Tavoitteena on saada aikaan tilanne jossa yhdistyksen ja yrityksen vuorovaikutus on jatkuvaa, tuoden hyötyä niin yritykselle kuin jäsenistöllemme. Yritysyhteystyövastaava järjestää yritysvierailuja.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaava suunnittelee ja toteuttaa kulttuuritarjontaa yhdistyksen jäsenille. Kulttuurivastaava on päävastuussa sitsien järjestämisestä ja Talkon lauluvihkon ajantasaisuudesta.

bottom of page