PROTalko on edustajistoryhmä, joka edustaa Pasilan liiketalouden, myyntityön ja International Business -koulutusohjelmien opiskelijoita Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan (myöh. Helga) edustajistossa. Se tekee päätöksensä itsenäisesti, erillään Talkon hallituksesta, noudattaen kuitenkin Talko ry:n säännöissä mainittua yhdistyksen tarkoitusta sekä yhdistyksen kokouksessa määritettyjä tavoitteita.

PROTalkon edustajistoryhmä on toiminut jo vuosien ajan. Ryhmän jäsenet tekevät edustajiston ulkopuolella vaikuttamistyötä niin Talko ry:n hallituksessa kuin eri hallinnon tasoilla Haaga-Heliassa opiskelijaedustajina. Tällä hetkellä osa hallinnon opiskelijaedustajapaikoista (hallopedipaikoista) on PROTalkon jäsenten hallussa.


PROTalkon tärkeimmät tavoitteet vuonna 2017-2018 on saada Helgan toiminta läpinäkyvämmäksi ja lähestyttävämmäksi, aloittaa työ sen puolesta, että liiketalouden yksikkö saataisiin kokonaisuudessaan Pasilaan sekä selkeyttää Helgan sisäistä vastuunjakoa ja päätöksentekomalleja.

PROTalkon poliittisen ohjelman kokonaisuudessaan voit lukea täältä.