Materiaalit

Sivulta on ladattavissa Talko:ryn toimintaa ja edunvalvontaa ohjaavia dokumentteja

Talkon säännöt

Talkon säännöt

Talkon merkkisäännöt