top of page

Materiaalit

Sivulta on ladattavissa Talko:ryn toimintaa ja edunvalvontaa ohjaavia dokumentteja

Säännöt

Talkon säännöt

Ohjesäännöt

Talkon merkkiohjesäännöt

Poliittiset ohjelmat

Talkon poliittinen ohjelma

bottom of page